morális dilemmák

2015-08-13

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét

Számos olyan hadvezér, politikus, államférfi vonult be a történelembe, akinek nevéhez egy-egy nagy tett kapcsolódik – ami természetesen csak az uralkodó értelmiségi elit szemszögéből számít nagy […]